A l l o g g i o

Historie

Původně přízemní budova sloužila jako brusírna skla. Založena byla někdy koncem 18 století. Jedná se tedy o jednu z nejstarších staveb v Harrachově. V řečišti Mumlavy byl postaven dřevěný jez, jehož zbytky jsou v řece patrné dodnes. Z prostoru nad jezem směrem k budově byl vykopán náhon, kterým protékala voda do sklepa sklárny, odtud pak do potoka Bílá voda. Protékající vodou byly přes řemeny poháněny brusky, kterými pak bylo sklo brusiči broušeno. 
Po první světové válce v již jednopatrové budově s podkrovím byl zřízen hotel. V průběhu druhé světové války sloužil hotel jako ubytovna pro německé děti bez rodičů. Po válce pak provoz hotelu nebyl obnoven. V budově byla zřízena dětská ozdravovna, kam přijížděly na doporučení dětských lékařů zejména děti často nemocné, fyzicky  oslabené a  děti z oblastí zamořených průmyslovou výrobou. Harrachov byl pro ozdravovnu vybrán jako místo s vysokou kvalitou životního prostředí. Budova a místo splňovaly požadavek na kapacitu ozdravovny a zejména rozlehlá zahrada a hřiště mohly být využívány ke klimatoterapii a pohybovým hrám.
Pro naprostý nezájem o ozdravovny ze strany dětských lékařů a zejména rodičů byly takřka všechny zrušeny a objekty většinou privatizovány. V roce 2006 byla zahájena přestavba objektu, která trvá dodnes. Náklady na rekonstrukci již dosáhly několika miliónů korun.
I nadále se budeme snažit zvyšovat kvalitu ubytování, tak, jak nám to  dovolí zejména finanční možnosti. Rovněž budeme věnovat pozornost úpravám okolí. Již toto jaro chceme postavit na zahradě altán a založit okrasnou zahradu.